Nijs

In memoriam Piter Zwart

SNAKKERBUREN Piter Zwart uit Snakkerburen die zich jaren met hart en ziel inzette voor de Friese cultuur en daarom eind vorig jaar nog een koninklijke onderscheiding kreeg, is op 2 maart 2024 op [...]

Iepenloftspul Snakkerbuorren siket figuranten

Kommende simmer spilet Iepenloftspul Snakkerbuorren, lykas bekend, ‘Andorra’ fan deSwitserske skriuwer Max Frisch. In foarstelling oer kollektive skuld, foaroardielen, identiteiten [...]

Nij logo!

Is it dy al opfallen? Us nije logo? Sjochst de sinne dy’t oer de Doarpstún strykt en tagelyk ek it teaterljocht ferbyldet. It fûgeltsje fersterket it iepenloft-gefoel mar ferbyldet ek de frijheid [...]

Gouden Gurbes 2023

As tradysjonele ôfsluting fan it iepenloftspullen-seizoen waarden op freed 13 oktober lêstlyn ynteater Snits wer de Gouden Gurbes útrikt. En jonge jonge, wat wie it wer in feestje! Wy [...]

Ekstra foarstelling fan De Kommune

Om’t alle sân foarstellingen fan iepenloftspul De Kommune op De Doarpstún fan Snakkerbuorren útferkocht binne, komt der snein 9 july in ekstra foarstelling. De oanfangstiid is 21.00 oere. Kaarten [...]

Premjêre 28 juny en foarstelling 8 july útferkocht

De kaartferkeap giet dat it slydjaget. Underwilens binne sawol de premjêre op woansdei 28 juny as de lêste foarstelling op sneon 8 july útferkocht. Sjoch by ‘kaarten’ op hokker dagen noch kaarten [...]

​Perzyske kleden

Foar de bewenners fan De Kommune binne Perzyske flierleden ûnmisber foar in gesellich húshâlden. Kleden om oer te rinnen, om op te sitten en te lizzen, om alles te dwaan dat fan in groep minsken [...]

OPROP: wy sykje handige hantsjes en tûke timmeraars foar de bouploech

De bouploech fan it iepenloftspul is op syk nei entûsjaste bouwers om ithjoeddeistige team te fersterkjen. Foar it dekôr fan De Kommune leit wer inútdaagjend plan klear en wat ekstra [...]

In memoriam Bodes Kroes (1959-2022)

Samar ynienen, ein novimber, wie Bodes der net mear. Graach diele wy hjir it In memoriam oer Bodes út de Leeuwarder Courant fan freed 6 jannewaris 2023, skreaun troch Ines Jonker. Lês it [...]

Byldregistraasje ‘Nei Man’

Wolst de foarstelling nochris werom sjen? Of hast net west te sjen en hast dêrspyt fan? This is your lucky day! Ien fan de foarstellings is fêstlein op fideo trochJeroen Helder en stiet no [...]

Gouden Gurbes 2022

It wie wer in bysûnder en moai iepenloftjier! As ôfsluting dêrfan binne wy bliid mei ús Gouden Gurbe-nominaasjes foar beste byrol foar ‘de minsken’ spile troch Theo van der Molen, Sietske [...]

Foarstelling 5 en 8 july útferkocht!

Foarstelling 5 en 8 july útferkocht!De foarstelling fan tiisdei 5 en freed 8 july is útferkocht. Der binne noch wol kaarten foar de foarstellings fan tongersdei 7 en sneon 9 july. Graach oant [...]

Kaartferkeap ‘Nei Man’ fan start

Nei de nedige fertraging is it dan safier: de kaartferkeap foar ‘Nei Man’ is fan start! Kaarten á € 20,00keapest online fia dizze webside. Klik hjir of kies yn de menu-balke rjochts foar [...]

Oprop fan Iepenloftspul Snakkerbuorren: byldspilers socht!

Liket it dy leuk om dizze simmer (ek) mei te spyljen yn ús iepenloftspul ‘Nei Man’? Dat kin! Wy binne nammentlik op syk nei byldspilers. Byldspilers binne spilers dy’t sûnder tekst de ynwenners [...]

Wy binne fan start!

Under lieding fan regisseur Brecht Wassenaar binne wy sneon 22 jannewaris yn it Praethûs op de Doarpstún mei in entûsjaste ploech spilers útein setten mei de repetysjes foar ‘Nei Man’. De earste [...]

Kaartferkeap 30 july los

De keartferkeap foar iepenloftspul ‘Galgen’ yn Snakkerbuorren giet los op freed 30 july om 16.00 oere. Kaarten bestelle kin op fia dizze website of streekrjocht fia vanplan.nl. [...]

Iepenloftspul ‘Galgen’ yn septimber 2021

In jier en in simmerfakânsje letter as de bedoeling wie, is op 15 septimber 2021 de premjêre fan iepenloftspul ‘Galgen’. Trije spilers moasten fanwegen oare ferplichtingen ôfheakje, foar it oare [...]

Gjin iepenloftspul op Snakkerbuorren yn 2020

It iepenloftspul fan Snakkerbuorren giet dizze simmer net troch. Yn ferbân mei de beheinings en ûnsekerheden dy’t der op dit stuit troch it Corona-firus binne, leit it repetysjeproses te lang [...]

Nij stik fan Sietse de Vries as iepenloftspul yn Snakkerbuorren

Iepenloftspul Snakkerbuorren spilet takom jier Galgen, in stik fan sjoernalist/skriuwer én Snakkerbuorster Sietse de Vries. It spesjaal foar Snakkerbuorren skreaune stik giet oer in [...]

Alles útferkocht

Alle foarstellings binne útferkocht! Der past gjin mûs mear by. En sorry, it hat gjin doel om mei ús te mailen of te beljen want wy ha écht net mear plak. Faaks smyt in opropke op social media [...]

​Ek de foarstelling op freed 5 july is útferkocht

​​​​Ek de foarstelling op freed 5 july is útferkocht. Der binne no allinne noch  in tal kaarten foar de foarstelling fan tongersdei 4 july: www.iepenloftspulsnakkerbuorren.nl. Oant sjen by ús op [...]

​Foarstellings 3 en 6 july útferkocht

​De foarstellings op woansdei 3 july en sneon 6 july binne útferkocht! ​Wolst ‘Fan mûzen en mannen’ noch sjen? Wês der dan by en regelje gau dyn kaarten foar tongersdei 4 july of [...]

Trailer ‘Fan mûzen en mannen’ online

Besjoch hjir de trailer fan ‘Fan mûzen en mannen. Oant sjen by ús op de tún!

Kaartferkeap fan start!

Fansels wolst it iepenloftspul fan Snakkerbuorren ek dit jier net misse! Fan hjoed ôf kinst online dyn kaarten foar de foarstelling bestelle. Foar alle ynformaasje oer it bestellen fan kaarten en [...]

Earste bûtenrepetysje

Sneon 20 april, simmerske temperatueren op de tún en tiid foar de earste bûtenrepetysje. Tiid foar foto’s. Foar alle foto’s fan de repetysje fan 20 april sjochst hjir.    . 

Snakkerbuorren spilet ‘Fan mûzen en mannen’

Dizze simmer sil de teaterbewurking fan it wrâldferneamde ‘Of mice and men’ fan John Steinbeck as iepenloftspul opfierd wurde yn it iepenloftteater op de Doarpstún fan Snakkerbuorren. ‘Fan mûzen [...]

Winner Gouden Gurbe 2017 foar Beste Foarstelling

Lês hjir it Juryrapport oer In See fan Lân!  

Simone hjit yn it echt Lieke

‘In see fan lân’ is basearre op in wier bard ferhaal: de haadpersoan Simone hjit yn it echt Lieke Bömer. It ferhaal fan Lieke ferskynde in jier as wat lyn yn in ôflevering fan de rubryk ‘Lust [...]

Lêste foarstelling útferkocht!

Der bin’gjin grinzen … mar spitigernôch wol oan it tal sitplakken op ús tribune. Ek de lêste foarstelling op snein 16 july is útferkocht!  

Sneon 15 july (ek) útferkocht

De foarstelling foar sneon 15 july is (ek) úferkocht! Allinne foar de foarstelling fan snein 16 july binne noch kaarten te krijen. Fyts as in spear nei kaarten en wês der by!  

Resinsje Friesch Dagblad

‘In see fan lân’ soarget foar in tige nijsgjirrige jûn’: moaie resinsje yn it Friesch Dagblad! Lês ‘m hjir:  

Resinsje Ljouwerter Krante

Fjouwer stjerren fan de Ljouwerter Krante foar In see fan lân! Lês de resinsje troch op de ôfbylding te klikken.

De foarstelling fan sneon 8 july is útferkocht

Ojeeeee! De foarstelling fan sneon 8 july is útferkocht! Sjogge wy dy op in oare jûn by ús op de tún?

De lêste repetysje foar de premjêre

Sjoch de foto’s fan de generale repetysje hjir werom. Nijsgjirrich nei it stik? Der binne noch kaarten beskikber! Graach oant sjen by ús op de tún!

Stilte foar de stoarm

Stilte foar de stoarm… De premjêre jûn is útferkocht mar foar de oare foarstellings binne noch kaarten te krijen. Gean nei kaarten en bestel fuortendaliks. Graach oant sjen by ús op de tún!

Snakkerbuorren is der (hast) klear foar

Snakkerbuorren makket him op foar de foarstellings fan ‘In see fan lân’!

Premjêrefoarstelling fan 5 july útferkocht

De premjêrefoarstelling fan 5 july is útferkocht. Foar alle oare foarstellingen binne noch kaarten beskikber. Reservearje? Keap hjir in kaart. Graach oant sjen by ús op de tún!

In see fan lân yn de Ljouwerter Krante

Yn de Ljouwerter Krante fan sneon 1 july in moai grut artikel oer ‘In see fan lân’. Lês it hjir. En as’t dan noch net oertsjûge bist, harkje dan ek noch even nei Wouter (regisseur), Nelis [...]

Omrop Fryslân op besite yn Snakkerbuorren

Nijsgjirrich? Sjoch de fideo hjir werom!

Ynspiraasje fan de skriuwer

‘In see fan lân’ is spesjaal foar Iepenloftspul Snakkerbuorren skreaun troch Hans Brans. Wêrom naam Hans dy útdaging oan? En wêr helle hy syn ynspiraasje wei? Lês it hjir: Ynspiraasjeboarnen foar [...]

Efter de skermen – 360º video

Nijsgjirrich?

Trailer ‘In see fan lân’

Iepenloftspul Snakkerbuorren proudly presents: In see fan lân, de trailer. Nijsgjirrich?

Kaartferkeap fan start!

Fansels wolst it iepenloftspul fan Snakkerbuorren ek dit jier net misse! Fan 1 maaie ôf kinst alfêst online dyn kaarten foar ien fan de foarstellings reservearje. Foar alle ynformaasje oer it [...]

Don Juan op Fries Straatfestival

Don Juan kaam ôfrûne wykein even lâns op it Fries Straatfestival yn Ljouwert om it publyk te ferlieden ta … uuuh ja, dat wit je mei Don Juan dus noait. Yn alle gefallen ferliede wy jim [...]

Lentefeest en iepening nije iepenloftteater

Sneon 14 maaie fan 13.00-17.00 oere is it ‘lentefeest’ op de tún mei om 14.45 oere de offisjele iepening fan ús nije iepenloftteater. By ús op de tún wêze is al in feest op himsels mar tidens it [...]

Opnames trailer Don Juan yn Wyns

Wy hoegden net lang te sykjen nei in geskikte lokaasje foar de opnames fan de trailer fan Don Juan. Foar it grutte houliksfeest fan ús haadpersoan foel ús each al gau op it romantyske tsjerkje [...]