Simone hjit yn it echt Lieke

‘In see fan lân’ is basearre op in wier bard ferhaal: de haadpersoan Simone hjit yn it echt Lieke Bömer. It ferhaal fan Lieke ferskynde in jier as wat lyn yn in ôflevering fan de rubryk ‘Lust & liefde’ yn it Volkskrant Magazine en – hoe raar kin it gean – is no te sjen as iepenloftspul by ús op de tún. Freed 14 july siet Lieke by ús op tribune. Rixt Oenema fan de Ljouwerter Krante gie mei har mei. Lês hjir it artikel: