De foarstelling fan sneon 8 july is útferkocht

Ojeeeee! De foarstelling fan sneon 8 july is útferkocht! Sjogge wy dy op in oare jûn by ús op de tún?