Kaartferkeap

Troch de oergong nei in oar ticketingsysteem rint de start fan de kaartferkeap helaas fertraging op. Wy besykje ien en oar fansels sa gau as mooglik yn oarder te hawwen. Sadree’t de kaartferkeap fan start kin, sille wy dat bekend meitsje fia dizze webside, ús socials én ús nijsbrief. Ynskriuwe foar ús nijsbrief: ynksriuwe kin fia it ynfolfjild en de knop ‘aanmelden’ ûnderoan op de thús-side.

Save the date
Alhoewol’st noch gjin kaartsje keapje kinst, kinst fansels wol alfêst in jûn reservearje yn dyn aginda!

Wy spylje ‘Nei Man’ op de neikommende dagen:

woansdei 29 juny (premjêre)
freed 1 july
sneon 2 july
tiisdei 5 july
tongersdei 7 july
freed 8 july
sneon 9 july
De foarstelling begjint alle kearen om 21.00 oere. Kaarten kostje € 20,00.

Graach oant sjen by ús op de tún!