Foto’s fan de twadde foarstelling fan Don Juan, 8 july 2016