Ferliedlik oanbod: ús VIP-arranzjemint

Op freed 8 july en tongersdei 14 july kinne jo gebrûk meitsje fan ús VIP-arranzjemint. Dit arranzjemint bestiet út in trije gongendiner fan biologyske produkten fan de Snakkerbuorster Doarpstún, in rûnlieding oer de tún en in ynlieding fan regisseur Wouter Daane op it stik. De kosten binne € 39,50 per persoan, ynklusyf twa konsumpsjes en in tagongskaart foar Don Juan.  Oanfang: 18.45 oere. Gebrûk meitsje fan dit wol hiel ferliedlike oanbod? Reservearje kin op  058 289 11 36 of iepenloftspulsnakkerbuorren@gmail.com.