Nijs

Simone hjit yn it echt Lieke

‘In see fan lân’ is basearre op in wier bard ferhaal: de haadpersoan Simone hjit yn it echt Lieke Bömer. It ferhaal fan Lieke ferskynde in jier as wat lyn yn in ôflevering fan de rubryk ‘Lust [...]

Lêste foarstelling útferkocht!

Der bin’gjin grinzen … mar spitigernôch wol oan it tal sitplakken op ús tribune. Ek de lêste foarstelling op snein 16 july is útferkocht!  

Sneon 15 july (ek) útferkocht

De foarstelling foar sneon 15 july is (ek) úferkocht! Allinne foar de foarstelling fan snein 16 july binne noch kaarten te krijen. Fyts as in spear nei kaarten en wês der by!  

Resinsje Friesch Dagblad

‘In see fan lân’ soarget foar in tige nijsgjirrige jûn’: moaie resinsje yn it Friesch Dagblad! Lês ‘m hjir:  

Resinsje Ljouwerter Krante

Fjouwer stjerren fan de Ljouwerter Krante foar In see fan lân! Lês de resinsje troch op de ôfbylding te klikken.

De foarstelling fan sneon 8 july is útferkocht

Ojeeeee! De foarstelling fan sneon 8 july is útferkocht! Sjogge wy dy op in oare jûn by ús op de tún?

De lêste repetysje foar de premjêre

Sjoch de foto’s fan de generale repetysje hjir werom. Nijsgjirrich nei it stik? Der binne noch kaarten beskikber! Graach oant sjen by ús op de tún!

Stilte foar de stoarm

Stilte foar de stoarm… De premjêre jûn is útferkocht mar foar de oare foarstellings binne noch kaarten te krijen. Gean nei kaarten en bestel fuortendaliks. Graach oant sjen by ús op de tún!

Snakkerbuorren is der (hast) klear foar

Snakkerbuorren makket him op foar de foarstellings fan ‘In see fan lân’!

Premjêrefoarstelling fan 5 july útferkocht

De premjêrefoarstelling fan 5 july is útferkocht. Foar alle oare foarstellingen binne noch kaarten beskikber. Reservearje? Keap hjir in kaart. Graach oant sjen by ús op de tún!

In see fan lân yn de Ljouwerter Krante

Yn de Ljouwerter Krante fan sneon 1 july in moai grut artikel oer ‘In see fan lân’. Lês it hjir. En as’t dan noch net oertsjûge bist, harkje dan ek noch even nei Wouter (regisseur), Nelis [...]

Omrop Fryslân op besite yn Snakkerbuorren

Nijsgjirrich? Sjoch de fideo hjir werom!

Ynspiraasje fan de skriuwer

‘In see fan lân’ is spesjaal foar Iepenloftspul Snakkerbuorren skreaun troch Hans Brans. Wêrom naam Hans dy útdaging oan? En wêr helle hy syn ynspiraasje wei? Lês it hjir: Ynspiraasjeboarnen foar [...]

Efter de skermen – 360º video

Nijsgjirrich?

Trailer ‘In see fan lân’

Iepenloftspul Snakkerbuorren proudly presents: In see fan lân, de trailer. Nijsgjirrich?

Kaartferkeap fan start!

Fansels wolst it iepenloftspul fan Snakkerbuorren ek dit jier net misse! Fan 1 maaie ôf kinst alfêst online dyn kaarten foar ien fan de foarstellings reservearje. Foar alle ynformaasje oer it [...]

Startbyienkomst en earste lêsrepetysje

Wy binne los! Yn doarpshûs ‘De Weeme’ yn Lekkum wie hjoed de startbyienkomst mei alle spilers en meiwurkers/frijwilligers mei oanslutend de earste lêsrepetysje. Sukses allegear!

Sjueryrapport Gouden Gurbe

De Gouden Gurbe-jury (Wiebe Pennewaard, Jannie van der Veen en Fokke Plantinga) stelde een uitgebreid rapport op, met een beoordeling van alle vijftien iepenloftspullen. Dit is wat ze melden [...]

Gouden Gurbe foar Piter Zwart fan Snakkerbuorren

Mei in Gouden Gurbe foar bêste byrol foar Piter Zwart, in nominaasje foar Pieter Dirk Sikkema en as ynspirator foar de ekstra Gurbe slute wy dit iepenloftspuljier ôf mei in gouden rantsje. Lês [...]

Freed 15 july útferkocht

Der binne noch kaarten foar de foarstellings fan tongersdei 14 july en sneon 16 july!

Kaartferkeap rint dat it slydjaget

Foar de foarstellings fan tongersdei 14 july, freed 15 july en sneon 16 july binne op dit stuit (woansdei 13 july, 14.00 oere) noch inkele tsientallen kaarten beskikber. Twivelje dus net en [...]

Resinsje de Moanne

Don Juan: op syn hûntsjes yn de iepen loft Troch: Elske Schotanus Yn de santjinde iuw wie toanielskriuwer Molière syn stik Don Juan kontroversjeel, om syn frijsinnigens en om’t mei de godstsjinst [...]

Resinsje Leeuwarder Courant

Fjouwer stjerren fan de Ljouwerter Krante foar Don Juan. Lês de resinsje troch op de ôfbylding te klikken.

Resinsje Friesch Dagblad

Hjir de earste resinsje fan Don Juan. It Friesch Dagblad hat it oer ‘It kwea yn maatpak’. Lês it hiele artikel troch op de ôfbylding te klikken.

Efter de skermen by Don Juan – It heechste wurd

Regisseur Wouter Daane hat altyd it heechste wurd. En dat heart fansels ek sa at je de ploech nei grutte hichten jeie wolle. Mar hoe is Wouter as hy him stil hâldt?  

Don Juan by Omrop Fryslân

Fryslân is de provinsje fan de iepenloftspullen, amateurtoaniel yn de iepen loft. Yn ferskate Fryske doarpen wurkje hûnderten frijwilligers alle jierren wer spikerhurd om de moaiste stikken op de [...]

Efter de skermen by Don Juan – Oan ‘e heak slein

Evelien is ien fan de hiele trits froulju dy’t troch Don Juan oan ‘e heak slein wurde … en sit der yn haadrolspiler Pieter Dirk yn it echt ek in lytse Don Juan?

Efter de skermen by Don Juan – ’t stânbyld

Foar Theo van der Molen – de senior fan ús ploech en alle jierren fan de partij – is Don Juan in grutte útdaging. Wylst de hormonen oer it poadium stuiterje, moat hy 20 minuten [...]

PERSBERICHT – Iepenloftspul Snakkerbuorren speelt ‘Don Juan’

Grootste rokkenjager uit toneelgeschiedenis Het jawoord spreekt hij uit met een knipoog naar de vrouwelijke dominee, op zijn huwelijksreis bedrijft hij zonder schroom de liefde met twee [...]

Ferliedlik oanbod: ús VIP-arranzjemint

Op freed 8 july en tongersdei 14 july kinne jo gebrûk meitsje fan ús VIP-arranzjemint. Dit arranzjemint bestiet út in trije gongendiner fan biologyske produkten fan de Snakkerbuorster Doarpstún, [...]

Telefoanyske kaartferkeap fan tongersdei 16 juny ôf

Kaarten bestelle foar ien fan de foarstellings kin hiel maklik online fia dizze webside. Wolle jo lykwols leauer jo kaarten telefoanysk reservearje dan kin dat fanôf tongersdei 16 juny. Jo kinne [...]

Don Juan op Fries Straatfestival

Don Juan kaam ôfrûne wykein even lâns op it Fries Straatfestival yn Ljouwert om it publyk te ferlieden ta … uuuh ja, dat wit je mei Don Juan dus noait. Yn alle gefallen ferliede wy jim [...]

Lentefeest en iepening nije iepenloftteater

Sneon 14 maaie fan 13.00-17.00 oere is it ‘lentefeest’ op de tún mei om 14.45 oere de offisjele iepening fan ús nije iepenloftteater. By ús op de tún wêze is al in feest op himsels mar tidens it [...]

Opnames trailer Don Juan yn Wyns

Wy hoegden net lang te sykjen nei in geskikte lokaasje foar de opnames fan de trailer fan Don Juan. Foar it grutte houliksfeest fan ús haadpersoan foel ús each al gau op it romantyske tsjerkje [...]