Spilers

Kom yn ’e kunde mei de spilers

 • Nelis Huizinga
  Nelis Huizinga Sjoerd Swierstra
 • Elsbeth Klein Hulse
  Elsbeth Klein Hulse Simone van Dam
 • Niels Kikstra
  Niels Kikstra Ruben Meijer
 • Elly Dijkstra
  Elly Dijkstra Anny (Antsje), Baukje Dalstra, toerist Venetië
 • Jan van der Ley
  Jan van der Ley Peter (Pyt), Bolke vd Veen, toerist Venetië
 • Atty van der Plaats
  Atty van der Plaats Sjoukje de Boer
 • Piter Zwart
  Piter Zwart Romke Swierstra
 • Jildou Talman
  Jildou Talman Geke Swierstra-Castelein
 • Annewietske van der Veer
  Annewietske van der Veer Hinke-Richtsje Swierstra, klant 2, toerist Venetië
 • Liane Nijboer
  Liane Nijboer Nynke vd Veen, toerist Venetië
 • Lisa Romkes
  Lisa Romkes Gearte Bruinsma, fuotballer
 • Jillis Tingen
  Jillis Tingen Hylke Swierstra, Bart Kingma, fuotballer
 • Ytsje Noordenbos
  Ytsje Noordenbos Cora Koning, klant 1, Amerikaanske toeriste
 • Rixt Santema
  Rixt Santema Tineke Fopma, toerist, ambulânse ferpleechster
 • Theo van der Molen
  Theo van der Molen Kees Zwart, Italiaanske âlde hear
 • Klaas Zwart
  Klaas Zwart Arend de Jong, Amerikaanske toerist, brânwacht
 • Bodes Kroes
  Bodes Kroes Makelder, leveransier, Jacob vd Meer, Italiaanske gids
 • Fenna Meijer
  Fenna Meijer Pytsje Meinema, toerist Venetië
 • Maaike-Anne Boonstra
  Maaike-Anne Boonstra Wike Zeilstra, mysterieuze frou Venetië, ambulânse ferpleechster
 • Wouter Daane
  Wouter Daane Regy
 • Anniek Akkerman
  Anniek Akkerman Regy assistint
 • Jari Split
  Jari Split Gitaar
 • Ramon Zandberg
  Ramon Zandberg Gitaar
 • Kyle de La Porte
  Kyle de La Porte Bass
 • Hendrik Behnen
  Hendrik Behnen Toetsen
 • Daan Jonker
  Daan Jonker Drums
 • Esmee Kuo
  Esmee Kuo Backing Vocals
 • Klaas de Jong
  Klaas de Jong Gitaar en banjo

De foto’s binne makke troch Fenna Meijer Fotografie