Yn de Ljouwerter Krante fan sneon 1 july in moai grut artikel oer ‘In see fan lân’. Lês it hjir. En as’t dan noch net oertsjûge bist, harkje dan ek noch even nei Wouter (regisseur), Nelis (Sjoerd) en Elsbeth (Simone) op Omrop Fryslân yn de útstjoering fan Op en út, sneon 1 july.